бИДЕТЕ И вие Спонзор

ВЕ ПОКАНУВАМЕ И ВАШАТА ФИРМА ДА БИДЕ СПОНЗОР И ДА ДОБИЕТЕ РЕКЛАМА НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ

Спонзори на турнирот

Големина на рекламниот простор и цени

  • Реклама 0,53 х 2 м – 2.000 денари
  • Реклама 0,75 х 2 м – 3.000 денари
  • Реклама 1,60 х 2 м – 6.000 денари

Во цената е вклучена изработката на рекламата

– церадата и штампањето